Pleidooi voor vrije religieuze dag naar keuze

Staatssecretaris Karien Van Gennip van Economische Zaken pleit vandaag in dagblad Trouw voor een religieuze feestdag naar keuze, waarop een werknemer vrij zou moeten kunnen krijgen. Zo zouden bijvoorbeeld moslims tijdens het jaarlijkse suiker- en offerfeest een vrije dag kunnen opeisen en joden met de Chanoeka. Volgens de CDA-politica zou het moeten gaan om twee vrije dagen per jaar. Werkgevers hebben nu het recht de vrije dag te weigeren als werknemers erom vragen. In de CAO's zou volgens de staatssecretaris het recht op de keuzedagen moeten worden vastgelegd.

Van Gennip meent dat een religieuze vrije dag naar keuze de integratie zal bevorderen. ''Dat betekent begrip en respect voor elkaar en dat betekent ook dat iedereen zijn of haar geloof moet kunnen eren.'' De Raad van Kerken deed elf jaar geleden al een soortgelijk voorstel.

Vorig jaar stelde De Groenen in Duitsland iets soortgelijks voor (van het Suikerfeest een nationale feestdag te maken). Een meerderheid van de Duitse politiek was echter tegen. Bij die gelegenheid zei Ayhan Tonca, voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid, dat volgens hem Nederlandse moslims niet op zo'n voorstel alhier zaten te wachten. Hij erkende wel dat een door de regering erkende officiŽle feestdag van moslims een symbolisch gebaar kan zijn dat moslims er in Nederland helemaal bij horen.

Het voorstel van Van Gennip om een religieuze feestdag naar keuze te maken, verschilt met het Duitse voorstel op het punt dat het geen nationale feestdag wordt. Het gaat de CDA-bewindsvrouwe ook te ver om niet-christelijke feestdagen tot nationale feestdag te verheffen in ruil voor een christelijke feestdag: ''Dat strookt niet met onze dominant christelijke cultuur.''