Allochtonenvoorstel FNV weggehoond

Icoon economisch nieuws Het voorstel van de vakcentrale FNV, om bedrijven verplicht allochtonen in dienst te nemen, is bij de werkgevers slecht gevallen. Een woordvoerster van werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt "niets te voelen voor een oplossing uit de oude doos." Ook MKB-Nederland ziet geen heil in het voorstel.

Volgens haar leidt het voorstel van de FNV tot een verdere stigmatisering van allochtonen: "Je stigmatiseert een bepaalde groep als zwak, waarmee wordt voorbijgegaan aan allochtonen die het wel goed doen. Wij zien meer in intelligent beleid, zoals ervoor te zorgen dat meer allochtone jongeren met een diploma van school komen."

Uit gegevens van het CBS blijkt dat onder allochtonen 14% werkloos is, terwijl bij autochtonen dit percentage 4% bedraagt. Volgens de FNV is het daarom hoog tijd dat het kabinet een quotumregeling voor allochtonen in een bedrijf invoert. Daarmee haalt de vakcentrale een 15 jaar oud plan uit de kast.

Vice-voorzitter Agnes Jongerius van de vakcentrale FNV vindt dat de tijd is gekomen voor zo'n maatregel. "De hoge werkloosheid onder allochtonen is niet meer te verkopen, nu iedereen zijn mond vol heeft over integratie. Werk is juist hét middel tot integratie. Wij hebben tot nog toe ingezet op de verleidingsstrategie, door werkgevers voor te houden dat het in dienst nemen van allochtonen beter is voor het bedrijf en beter voor de samenleving. Maar het werkt niet."

"Wij zijn heel streng tegen allochtonen''
Volgens Jongerius is Nederland nu heel streng tegen allochtonen: verplichte taallessen, inburgeringscursussen. "Dat heeft onvoldoende gewerkt. Het is nu tijd om ook naar de andere kant streng te worden. De discriminerende houding van bedrijven moet worden aangepakt", aldus de FNV'er.

Ook MKB-Nederland bekritiseert het voorstel van de FNV. "Het doet geen recht aan het bedrijfseconomisch belang van een personeelsbestand, dat ervoor zorgt dat de goede mensen op juiste plaats zitten", aldus een woordvoerder.
_
Halverwege de jaren negentig verplichtte de Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen (WBEAA, de latere Wet Samen) bedrijven hun aantallen allochtone personeelsleden op te geven. Bedrijven ontdoken massaal de meldplicht. Per 1 januari dit jaar stierf de wet een stille dood.