Verdonk wil politieke islam tegengaan

Minister Rita Verdonk van Integratie wil mensen die de politieke islam in Nederland propageren gaan aanpakken. Ze wil harder gaan optreden tegen mensen die de vrijheid van meningsuiting misbruiken om de politieke islam te promoten, zo zei ze vanmiddag in Groningen bij de opening van de eerste conferentie van ministers van Integratie uit de Europese Unie.

Verdonk wees in haar rede op het seculiere karakter van de Nederlandse staat. ''Kerk en staat zijn in Nederland gescheiden, anders dan in de meeste islamitische landen.'' Ook vindt de VVD-bewindsvrouw dat Nederland meer moet uitkomen voor haar waarden en gebruiken.

Immigranten zouden volgens de minister voortaan een naturalisatie-examen moeten doen waardoor ze zich meer Nederlander gaan voelen. ''De uitreiking van het diploma na het examen zal waarschijnlijk op gemeentelijk niveau plaatsvinden en ik kan me voorstellen dat daar een Nederlandse vlag bij aanwezig is''.

Inburgeren
Op de Europese top praten de EU-ministers over de inburgeringsprocedure waarvan zij in ieder geval allemaal vinden dat die moet worden gevolgd. Ten eerste moeten migranten de taal leren en zich oriënteren in de maatschappij.

In de maatschappij moeten volgens Verdonk de autochtone burgers kansen creëren, terwijl de migrant daadwerkelijk moeite moet doen om te integreren. Verder moet niet alleen worden gestreefd naar economische en sociale zelfredzaamheid van de migranten, óók moet radicalisering van moslims worden tegengegaan door een betere integratie.

Over die radicalisering en betere integratie zal morgen gesproken worden.