Coalitie wil banen onder minimumloon

CDA, VVD en D66 willen het minimumloon afschaffen voor langdurig werklozen en mensen zonder opleiding. De nieuwe loonschalen zouden tot 20% lager kunnen uitvallen dan het huidige wettelijke minimum.

De VVD was al er eerder dit jaar voorstander van een verlaging van het minimumloon van in het eerste jaar 80% en in het tweede jaar 90% voor langdurig werkloze bijstandtrekkers. De Raad van State kwam in september zelfs met het voorstel om het wettelijk minimumloon helemaal te laten verdwijnen. Mensen die dan niet het sociaal minimum zouden verdienden, dienden dan een toeslag op het loon te krijgen via de sociale zekerheid.

Volgens bronnen op het Binnenhof is het CDA, dat altijd tegen een verlaging was, tegemoet gekomen aan de wens van de VVD, nadat de liberalen bereid bleken om mee te gaan bij de no-claim-voorstellen in de gezondheidszorg. Dat laatste was weer een wens van het CDA.