Eerste Kamer akkoord met twee-op-één-cel

Vanaf 1 september kunnen gedetineerden verplicht worden om een cel te delen. Psychisch gestoorde gedetineerden hebben deze verplichting niet. Gisteravond ging de Eerste Kamer akkoord met het voorstel van minister Donner (Justitie).

De SP, PvdA en GroenLinks stemden tegen vanwege knelpunten die zijn genoemd in het evaluatierapport van de testfase in gevangenissen. Deze partijen zijn bezorgd over de humaniteit en veiligheid in de gevangenissen. De veiligheid van gedetineerden en personeel zou in het geding komen. Het evaluatierapport was nog niet beschikbaar toen de Tweede Kamer instemde met het rapport.

Om de oppositiepartijen tegemoet te komen gaf de minister aan dat er ook na 1 september ruimte is om op eventuele bezwaren in te gaan. "Er zullen niet vanaf dag één overal duocellen zijn. Het gaat om een overgangsperiode."

De minister wil dat in bestaande gevangenissen duocellen gerealiseerd worden. Bij nieuwbouw van gevangenissen zou men moeten uitgaan van cellen voor drie of vier personen. Tweede Kamer-fracties van CDA, VVD en LPF hebben te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen cellen voor drie of vier personen.