''Rem op grote allochtone gezinnen''

PvdA-ideoloog Arie van der Zwan wil dat er in allochtone kring aan geboortebeperking gaat worden gedaan. Van der Zwan vindt dat de kinderbijslag voor het tweede kind moet worden afgeschaft, zodat allochtonen worden ontmoedigd grote gezinnen te stichten.

Van der Zwan: ''We hebben het hier over een enorme groep die de onderklasse van de samenleving vormt. Het zijn veelal mensen zonder baan of met slecht betaald werk. Deze gezinnen worden er beter van als er minder kinderen zijn, omdat ze dan per hoofd meer te besteden hebben. Nu is het nog zo dat de oudste kinderen de jongsten opvoeden en dat is niet goed. Ouders moeten kinderen opvoeden, ook door zichzelf te ontwikkelen. Ze moeten ervoor zorgen dat hun kinderen het beter krijgen dan zij''.

De PvdA-denker en ex-Nieuw Linkser deed zijn uitspraken dit weekend in een interview met de GPD-pers (regionale dagbladen), onder de kop: 'Vloeken in de linkse kerk'. Vorige week verklaarde van der Zwan voor de onderzoekscommissie dat de integratie van minderheden is mislukt. Hij zei toen onder meer: ''Als je wilt dat die mensen ook daadwerkelijk integreren, moet je eisen stellen. Rechten, maar ook plichten, zoals voor iedereen. Op alle gebieden, dus ook bij scholing''.