Kabinetsformatie in zwaar weer

nyrem had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De formatie van een kabinet met CDA en PvdA zal mogelijk stranden. Reden is dat de PvdA vannacht niet akkoord ging met een laatste poging van de informateurs Donner en Leijnse om de partijen op één lijn te krijgen.

Nadat uit berekeningen van het CPB was gebleken dat het bezuiningingspakket van de twee partijen zeer negatief zou uitpakken voor de werkgelegenheid en de economische groei. Vooral de 5 miljard lastenverzwaringen die deel uitmaken van het pakket zouden schadelijk zijn voor de werkgelegenheid. Die hogere belastingen zouden tienduizenden banen kosten.

Balkenende was bereid om dan maar een tekort van 0.2% te accepteren als de PvdA in zou stemmen met 600 miljoen euro minder voor nieuw beleid. De PvdA vindt echter dat zij dan te veel inlevert.

In een uiterste poging om CDA en PvdA op één lijn te krijgen, doen de informateurs vandaag nóg één voorstel aan de partijleiders Balkenende en Bos. De kans dat ze beiden op het voorstel ingaan, is echter klein. Zowel Balkenende als Bos zijn somber gesteld. CDA-leider Balkenende zei het "buitengewoon jammer" te vinden dat Bos het "ultieme voorstel" van de informateurs niet accepteert.