Explosievenonderzoek op Media Park in Hilversum

Skinkie, DevNull, sHaRkS, Xriz, broodtrommel, Peter en Annelies de Jong hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

De hoofdingang van het Media Park in Hilversum is afgesloten omdat er een verdacht voertuig binnen enkele meters van de hoofdingang staat geparkeerd. Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst onderzoeken de auto, waaruit een tikkend geluid klinkt.

De toegangsweg naar het bedrijventerrein is afgesloten en brandweer en ambulance-medewerkers staan paraat. Het treinverkeer (Hilversum-Naarden/Bussum) is stilgelegd. Werknemers en bezoekers kunnen via de achteringang het park op. Volgens het NOB is er geen reden het terrein te ontruimen.

Volgens getuigen staat de bewuste auto al enige dagen geparkeerd.