De SP in Hoorn is aan het muiten

Grote onenigheid in een Noord-Hollandse afdeling van een partij die de gelederen normaal gesproken altijd krampachtig gesloten houdt: de fractie van de Socialistische Partij in Hoorn hebben het vertrouwen opgezegd in afdelingsvoorzitter Yvonne Kostelijk.

Enige dagen geleden werd bekend dat de SP in Hoorn niet mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De SP is een 'actiepartij', maar volgens het bestuur liet de lokale afdeling in Hoorn zich te weinig op straat zien. De fractievoorzitter aldaar, Mathé van Stralen, leverde via de media stevige kritiek op die beslissing:"We zijn niet alleen een actiepartij meer, maar inmiddels ook een bestuurspartij. Ron Meyer kan die omslag moeilijk maken, en met hem het hele hoofdbestuur."

Dat schoot bij de opperste Sovjets in Amersfoort in het verkeerde keelgat. Roemer noemt de kritiek 'opgeklopt', partijvoorzitter Ron Meyer spreekt van 'een grijsgedraaide plaat'. Beiden liggen wakker van de negatieve berichtgeving over de partij, die volgens de Dordrechtse afdelingsvoorzitter overigens ligt aan de 'kapitalistische media'. Alle sprekers staan, niet geheel verrassend, achter het standpunt dat je als afdeling zichtbaar moet zijn om je plek bij de verkiezingen te verdienen.

Bij de Partijraad in datzelfde Amersfoort afgelopen week, een tweemaandelijkse gewichtige bijeenkomst waar de ruim 150 afdelingsvoorzitters de successen van de eigen gelederen komen prijzen en het vol enthousiasme met de partijtop eens zijn, spreekt Kostelijk nogmaals haar ongenoegen over Van Stralen uit. 

Ze noemt hem een 'ongeleid projectiel' voor wie ze graag "een niettang had gehad om zijn mond dicht te nieten".  Verder claimt ze zonder met haar ogen te knipperen dat 'de hele afdeling Hoorn op één man na' achter de partijtop zou staan (er is één Hoorns SP-lid geroyeerd). De fractie denkt daar duidelijk anders over, vindt dat haar uitspraken niet kunnen, en worden daarbij gesteund door wethouder Nel Douw. Ze hebben het vertrouwen in Kostelijk opgezegd. Wat dat betekent voor de toekomst van de Socialisten in Hoorn is nog niet bekend.