Het nutteloze feitje van de dag: Heel veel varkens

Nutteloze feitjes, ze zullen je leven niet drastisch veranderen maar ze zijn wel altijd leuk om te weten. Dus voortaan voor jullie, elke dag een nutteloos feitje om de dag mee door te komen.

Het is een veel besproken onderwerp in de Nederland, de veestapel. Wist je dat Nederland dit jaar meer dan 11 miljoen varkens telt en dat dat er minder zijn dan vorig jaar? "Het aantal varkens in Nederland kromp in 2021 iets naar bijna 11,4 miljoen varkens. Op 1 april 2021 telde Nederland 512 duizend (4 procent) minder varkens dan het jaar daarvoor. Het totaal aantal varkens schommelt al jaren rond de 12 miljoen. Deze varkens staan wel op steeds minder bedrijven. Het aantal bedrijven met varkens is afgenomen van 6 500  in 2011 tot 3 400 in 2021. De daling van het aantal varkens en varkensbedrijven is mede het gevolg van de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij en de Subsidieregeling sanering varkenshouderij", aldus het CBS.

Het nutteloze feitje van de dag: Heel veel varkens (WikiCommons/Tsaag Valren)
Het nutteloze feitje van de dag: Heel veel varkens (WikiCommons/Tsaag Valren)