Het nutteloze feitje van de dag: Een partij vol geheim agenten

Nutteloze feitjes, ze zullen je leven niet drastisch veranderen maar ze zijn wel altijd leuk om te weten. Dus voortaan voor jullie, elke dag een nutteloos feitje om de dag mee door te komen.

Er zijn heel wat bijzondere en vreemde politieke partijen in Nederland geweest, zo schreven we hier eerder over de Vrije Seks Partij en de partij die heel Nederland wilde verkopen. Maar wist je dat er ook een partij is geweest die voornamelijk bestond uit geheim agenten? In de jaren '70 was er aan de uiterst linkse kant van het politieke spectrum een substantiële stroming die het communisme aan hing (zo verkreeg de Communistische Partij Nederland bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1972 7 zetels). Vanuit de veiligheidsdiensten werden de diverse communistische partijen die ons land rijk was goed gevolgd om eventuele inmenging en geldstromen vanuit 'rode laden' als China en de Sovjet-Unie in de gaten te houden.

Zo ook Marxistisch-Leninistische Partij van Nederland, een communistische partij die zich in 1970 afsplitste van het Marxistisch-Leninistisch Centrum Nederland, in die tijd versplinterde de uiterst linker flank net zoals dat nu aan de rechterzijde gebeurd. Volgens eigen zegge had de MLPN 600 leden en de partij had contacten met haar bondgenoten uit China, de Sovjet-Unie en Albanië, waar de Nederlandse partijleiders ook Mao, Chroesjtsjov en Hoxha mochten ontmoeten.

Naar later bleek was de MLPN opgericht door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) om de banden met communistische landen te controleren en geldstromen vanuit die landen weg te kapen voor andere communistische partijen in ons land. Die opzet slaagde en met het geld uit China kon de BVD zelfs gedeeltelijk de operatie betalen.

Van de 600 leden die de MLPN beweerde te hebben was slecht een heel klein deel (enkele tientallen) geen geheim agent van de BVD. Ook het partijblad werd door medewerkers van de veiligheidsdienst zelf volgeschreven. Toen er eind jaren '80 een einde kwam aan de Koude Oorlog stierf ook de MLPN een stille dood. Het opzetje van de BVD was uiteindelijk slechts ten dele geslaagd. De contacten en geldstromen uit andere landen werden gecontroleerd maar in eigen land kreeg de veiligheidsdienst geen grip op de communistische stromingen omdat slechts weinigen in die kringen de Marxistisch-Leninistische Partij van Nederland vertrouwden.