Boek: Jan Hosten -De Tempeliers

Soms, als je in de bibliotheek zoekt op een bepaald onderwerp, staan er op de betreffende boekenplank zoveel verschillende boeken over dat betreffende onderwerp, dat je gaat twijfelen welk van de boeken het meest volledig is. Voor je scriptie, opstel of puur 'ter leringh ende vermaeck' is het namelijk makkelijker om gewoon ťťn boek uit te kiezen. Liefst handzaam en niet al te dik. Voor diegenen die meer over de tempeliers willen weten, of beter gezegd: alles willen weten, is er nu een ideaal boek: De tempeliers.Zo eenvoudig de titel van dit boek, zo volledig de inhoud. De auteur, de Vlaming Jan Hosten, laat weinig aan het toeval over. Dat blijkt wel uit de inhoudsopgave van het 354 bladzijden tellende boek, dat nog wel de subtitel: 'de tempelorde tijdens de kruistochten en in de Lage Landen' met zich meedraagt. Behalve een uitgebreid 'woord vooraf', voorwoord, dankwoord en uitgebreide illustratieverantwoording, volgen er na een heldere inleiding tien keurig afgebakende hoofdstukken. Deze gaan onder meer in op het ontstaan van de tempelorde (aan het einde van de elfde eeuw), de hierarchie erin en de prachtige symboliek van 'de Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomon', zoals de orde van de tempeliers voluit eigenlijk heette.

Het doel van de orde van de tempeliers was aanvankelijk om de pelgrims, die de gevaarlijke reis naar Jeruzalem ondernamen, te beschermen. De macht van de tempeliers nam in de loop der tijd echter enorm toe. Zo vergaarden de "Arme" Ridders van Christus enorme rijkdommen en bezittingen, en fungeerden zij zelfs als bank voor de Franse koning. Hierdoor trof de tempeliers ongeveer hetzelfde lot als de Joden zouden ondergaan: vervolging!
Zo werd de orde in het jaar 1312 officieel ontbonden, en stierf de laatste grootmeester van de tempeliers, Jacques de Molay, twee jaar later als ketter op de brandstapel.

De auteur Jan Hosten deed voor dit boek meer dan twaalf jaar research, en dat is er van af te lezen. Zo bestaan de bijna honderd laatste pagina's van De tempeliers onder meer uit een chronologisch overzicht, een bibliografie, een gigantisch notenapparaat, bijlagen, tabellen en kaarten. De verklarende woordenlijst, ook achterin het boek, had voor de overzichtelijkheid wellicht beter in de vorm van voetnoten op de betreffende bladzijden zelf geplaatst kunnen worden, maar Hosten heeft er overduidelijk voor gekozen om alles zo veel mogelijk te ordenen. Daarnaast staan er in het boek tal van illustraties en foto's, niet zelden uit het archief van Jan Hosten zelf, die overigens zelf is geboren in het Vlaamse Ieper. En deze stad is niet geheel ontoevallig ook de basis van de tempelorde in Vlaanderen.

Met dit boek heeft Jan Hosten dan ook puik werk afgeleverd. Zijn interesse in deze tempelorde wil hij delen met de lezer, van wie ook meer dan gemiddelde interesse in het onderwerp wordt verwacht. Lichte kost is het namelijk niet. Maar voor hen die alles van de tempeliers willen weten is dit hťt boek om rap aan te schaffen.
Amen.


Uitgever: Uitgeverij Pearson ISBN: 9043010618 Pagina's: 354
Waardering:


Must See/Buy/Do
Aanrader
Redelijk
Tsjaa...
STAY AWAY!!!!