COVID-19: Kort persmoment, huidige regels minimaal tot in december

Kijk live mee naar een kort persmoment van premier Rutte en minister De Jonge over de coronamaatregelen. De verwachting is dat ze geen nieuwe regels zullen aankondigen.

Update 19.30 uur : Zoals verwacht zijn er geen nieuwe maatregelen van kracht geworden.
De cijfers lijken iets af te vlakken, het kabinet wil de komende dagen afwachten of deze afvlakking doorzet naar een daling. Tevens laat het kabinet meerdere scenario's van een strengere lockdown doorrekenen om te kijken wat de verwachte gevolgen per lockdown zullen zijn. Naast de zorg en scholen, zal hierbij ook goed gekeken worden naar de effecten op de economie.  

Wel deelde Rutte mee dat er gisteren in de veiligheidsraad is afgesproken dat er strenger zal worden gehandhaafd op het naleven van de coronamaatregelen, ook in winkels. Op vragen van de pers deelde Rutte mee dat mensen er echt rekening moeten houden dat de huidige maatregelen nog in tot december zullen gelden, en zoals het zich nu laat aanzien het Sinterklaasfeest maar in kleine kring mag worden gevierd, maximaal 3 personen buiten het eigen gezin.

Volgende week dinsdag, 3 november, is er weer een 'echte' persconferentie, tenzij de cijfers een eerdere persconferentie noodzakelijk maken.