Onenigheid binnen 50Plus groeit uit tot ware soap

Ruzies en ouderenpartijen zijn woorden die al sinds mensenheugenis aan elkaar verbonden zijn en na een korte periode van rust is het bij 50Plus nu weer flink raak. Inzet is een mogelijke plek van partijvoorzitter Geert Dales op de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar.

Om een goed beeld in deze chaos te scheppen, zullen we proberen helder uit de doeken te doen wat er allemaal gaande is bij 50Plus. In het voorjaar van 2018 werd voormalig VVD-wethouder in Amsterdam en voormalig burgemeester van Leeuwarden Geert Dales binnengehaald als nieuwe voorzitter van de ouderenpartij om een einde te maken aan alle ruzies binnen het bestuur van 50Plus. De ervaren politicus slaagde daar met ijzeren hand in door diverse 'lastige bestuurders' uit hun taak te zetten en de partijleiding naar zijn inzicht in te richten. Toen Dales de organisatie zo had staan zoals hij wilde leek hij 50Plus in rustig vaarwater gebracht te hebben.

Maar een ouderenpartij zou een ouderenpartij niet zijn als ze het toch weer voor elkaar kregen om in ruzie en chaos te vervallen. Dit keer was partijleider Henk Krol de schuldige, hij stelde voor om Geert Dales een plaatsje te geven op de kieslijst voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Krol en Dales kunnen het goed vinden en de partijleider zou graag Dales zijn ervaring gebruiken in de Kamer.

Maar de ijzeren hand waarmee Dales de partij leidde blijkt voor de nodige vijanden te hebben gezorgd zo bleek na de lancering van het idee van Krol. Diverse provinciale voorzitters van 50Plus zegden hun vertrouwen in de partijvoorzitter op en riepen op hem niet op de kieslijst te zetten. Dat Dales geen duidelijkheid over zijn positie wilde verschaffen zorgde voor veel onrust. "Door hier geen duidelijkheid over te verschaffen, roept dit de vraag op hoe onafhankelijk hij als voorzitter van het hoofdbestuur kan zijn met betrekking tot het selectieproces. Het kan niet zo zijn dat de voorzitter van 50Plus meebeslist over zijn eigen geschiktheid en plaatsing op de lijst", aldus de boze partijleden die vonden dat de ethiek- en fatsoensgrens op grove wijze was overtreden.

Uiteraard vond Krol dat de critici niet bij 50Plus hoorden, want waarom zou je een conflict proberen op te lossen als je zelf olie op het vuur kunt gooien. "Ze hebben dit gedaan zonder overleg met hun besturen en zonder de leden erin te kennen. Dat is weinig democratisch en ze verwijten de voorzitter dat hij niet democratisch zou zijn", zo liet hij destijds aan de NOS weten.

Inmiddels heeft Dales wel duidelijkheid gegeven en dat heeft veel nog meer problemen gezorgd, logisch want het blijft wel 50Plus. De partijvoorzitter heeft te kennen gegeven wel wat te voelen voor het idee van Krol en wil graag op de kieslijst voor de Kamerverkiezingen. Henk Krol blij, de rest van de Tweede Kamerfractie boos. De groep tegenstanders van Dales begint daarmee serieuze proporties aan te nemen en de soap lijkt compleet nu alleen Krol zijn partijleider lijkt te steunen.

"Een voorzitter van een landelijke politieke partij dient een verbindende rol te hebben, maar Dales werd in toenemende mate zelf het middelpunt van conflicten en vertoonde geen oplossingsgericht gedrag. Daarnaast schuwde hij niet om stelselmatig in grof taalgebruik vooraanstaande leden te beledigen en liet hij zich uitermate denigrerend uit over onze eigen volksvertegenwoordigers", zo laten de boze 50+ politici weten.

"Dales wil niet bewegen, dan houdt het eens op", zo liet 50Plus Tweede Kamerlid Léonie Sazias weten aan het ANP. Sazias sprak namens de andere Tweede Kamerleden Corrie van Brenk en Gerrit Jan van Otterloo, alsmede de Eerste Kamerleden Martin van Rooijen en Martine Baay. Ook erevoorzitter Jan Nagel zegde het vertrouwen in Dales op.

Dales is niet onder de indruk van zoveel tegenstand. "Ik doe niks, ik ga lekker pianospelen. Deze leden snappen niet hoe een vereniging werkt; als ze van me af willen, dienen ze maar een motie van wantrouwen in op een extra ALV", zo lezen we in het Algemeen Dagblad.

Ook Krol zegt dat het aan de leden is of Dales op de kieslijst moet komen. "Hij heeft met strakke hand 50Plus geprofessionaliseerd en een eind gemaakt aan het gekonkel. De leden moeten nu maar op een vergadering zeggen of ze terug willen naar dat gekonkel. Ik steun de lijn van Dales volledig en heb er geen bezwaar tegen dat ze daarmee ook oordelen over mijn lot."

De boze Kamerleden vinden het vreemd dat Krol nog steeds aan de kant van Dales staat en hen niet steunt. "Het zou logisch zijn als hij ook daar de meerderheid steunt", zo liet Van Brenk weten aan het AD.

Kort samengevat, ouderenpartij gonna be ouderenpartij.

Onenigheid binnen 50Plus groeit uit tot ware soap (Pro Shots / Koen Laureij)
Onenigheid binnen 50Plus groeit uit tot ware soap (Pro Shots / Koen Laureij)