Duurzame elektriciteit met windpark Tweede Maasvlakte op Rijksgrond

In Rotterdam wordt op de zeewering van de Tweede Maasvlakte een windpark gebouwd op Rijksgrond. Het Rijk wordt ook afnemer van de duurzame elektriciteit. Eneco en Rijkswaterstaat tekenden vandaag een overeenkomst om het windpark te bouwen en exploiteren. Dit is het eerste grote windpark op land waar geen subsidie voor aangevraagd wordt. De verwachting is dat het windpark in 2023 in productie is. Het project is in samenwerking met Rijkswaterstaat, de Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Rijksvastgoedbedrijf en ministerie van Economische Zaken en Klimaat tot stand gekomen.

25 jaar groene stroom voor het Rijk
De aanbesteding is uniek omdat het windpark niet alleen op rijksgrond wordt gebouwd, maar het Rijk (via Rijkswaterstaat) ook afnemer wordt van de duurzame elektriciteit. Het windpark zal zonder SDE++ subsidie worden gerealiseerd. Dat is tot op heden bij windparken op land nog nooit gebeurd. Dit kan door de afname van 25 jaar groene stroom door het Rijk in combinatie met het voor windenergie zeer gunstige windklimaat op de Tweede Maasvlakte.