De provincie Gelderland wil wasberen volledig uitroeien

De provincie Gelderland wil wasberen volledig uitroeien. Twaalf organisaties verzetten zich tegen dit besluit en hebben gezamenlijk een brandbrief gestuurd naar het provinciebestuur. De organisaties hekelen het demoniseren van de dieren, uiten kritiek op het hopeloze beleid en pleiten ervoor om wasberen te accepteren als ingeburgerde soort.

Incorrecte en eenzijdige berichtgeving
In berichtgeving omtrent wasberen worden de dieren onterecht gedemoniseerd, zo stellen de organisaties. Er wordt keer op keer benadrukt dat wasberen een gevaar vormen voor biodiversiteit, de volksgezondheid of schade veroorzaken aan de landbouw.

In heel Europa is tot op heden geen bewijs gevonden van negatieve effecten van de dieren op de biodiversiteit. In Duitsland, waar lokaal hoge dichtheden worden bereikt, is de totale schade aan de landbouw tot op heden minimaal. In Nederland is helemaal geen schade bekend of gemeld. De organisaties: “Dit beleid is niet op feitelijkheden gebaseerd. Wij willen dat de provincie juiste en eerlijke informatie verstrekt.”

Afschot is een hopeloze zaak
In Duitsland leven wasberen al tientallen jaren zonder problemen. In de grensstreken met Nederland zijn de aantallen nog laag. Dat zal naar verwachting op korte termijn veranderen. De komst van de wasbeer in ons land is niet te stoppen. De meest verstandige keuze is om het dier te accepteren als nieuw lid van onze fauna.

De organisaties: “De provincie heeft er nu heel bewust voor gekozen om tot het einde der tijden wasberen die de landsgrens over wandelen, te veroordelen tot de kogel. Het afschot komt neer op een vorm van zinloos geweld.”

Afbeelding ter illustratie (Foto: Pixabay)
Afbeelding ter illustratie (Foto: Pixabay)