Nieuwe rechtszaak om genocide-piet

Ons bereikte het bericht dat er een tweede rechtszaak (voorlopige voorziening) aangespannen is om de landelijke intocht van Sinterklaas op 16 november 2019 in Apeldoorn. Per mail kregen wij de onderstaande toelichting. 

"Bij de eerste rechtszaak heeft de voorzieningenrechter bepaald dat in het kader van de evenementenvergunning niet getoetst mag worden of de afwezigheid van Zwarte Pieten in strijd is met de openbare orde. Tevens heeft de voorzieningenrechter op 7 november 2019 de burgemeester van Apeldoorn de gelegenheid geboden om in deze week op nog zelf op het handhavingsverzoek te beslissen.

De burgemeester heeft zich op de absurde standpunten gesteld dat "genocide geen verstoring van de openbare orde is" en dat "in theorie vrijdag" nog op het handhavingsverzoek kan worden beslist. Bij een beslissing op het handhavingsverzoek op vrijdag 15 november 2019 bereikt die beslissing mij pas nadat de intocht al is geweest en kan ik dus ook niet meer naar de rechtbank voor rechtsbescherming. Een beslissing is niet genomen en ook niet in zicht, daarom ga ik nu, drie dagen voor de intocht, naar de rechtbank.

Het handhavingsverzoek ziet erop dat niet‐zwarte Pieten, waaronder mede te verstaan ‘roetveegpieten’, aan de gemeentegrens of bij binnenkomst in de stad zullen worden geweerd en/of worden aangehouden. Dus als de rechtbank deze nieuwe voorlopige voorziening toewijst, kan de burgemeester geen landelijke intocht houden op 16 november 2019 met 'roetveegpieten'. Zwarte Pieten mogen dan uiteraard wel!"