'Acuut risico' voor overige delen van dak van AZ-stadion

Het instorten van een deel van het dak van het AFAS Stadion is veroorzaakt door falende lasverbindingen. Zo luidt de conclusie volgens het Algemeen Dagblad na een verkennend onderzoek. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft volgens de NOS nog twee breuken en twee verdachte plekken gevonden, die kunnen leiden tot het bezwijken van het resterende deel van het dak.

AZ maakt via de officiële kanalen bekend dat op basis van de uitkomsten van het onderzoek een herstelplan zal worden opgesteld. "Ook zijn er bij het dakdeel dat nog intact is twee breuken en twee verdachte plekken in de spanten geconstateerd. Deze breuken en mogelijke scheuren zouden kunnen leiden tot het uiteindelijk ook bezwijken van deze spanten", schrijft AZ op zijn website.

Tijdens het onderzoek zijn er meer breuken en vermoedelijke scheuren gevonden in het dak van het AFAS Stadion, die uiteindelijk dus zouden kunnen leiden tot het instorten van overige delen. "Ze vormen daarmee een acuut risico", waarschuwt de OVV in een tussenrapport. De Onderzoeksraad heeft een formele, tussentijdse waarschuwing naar AZ en de gemeenteraad van Alkmaar gestuurd.

De stabiliteit en de constructie van het dak moet gecontroleerd worden en waar nodig, wordt van AZ verlangd dat er maatregelen worden getroffen. De gemeente Alkmaar moet hier als vergunningverlener op toezien. Uit verkennend onderzoek is gebleken dat falende lasverbindingen de oorzaak van het instorten van het dak is. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV doet momenteel in opdracht van AZ onderzoek naar de lasverbindingen in de gehele kapconstructie.

"Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken zal er een uitgebreid herstelplan worden opgesteld dat ter goedkeuring voor uitvoering aan de Gemeente Alkmaar al worden voorgelegd. Hoeveel tijd dit traject tot volledig herstel in beslag zal nemen is vooralsnog niet bekend", meldt AZ. "Het spreekt voor zich dat tot het moment dat er volledige zekerheid gegeven kan worden met betrekking tot de veiligheid van eenieder, de tribunes gesloten blijven voor publiek. Dit geldt overigens niet voor de ruimtes in het hoofdgebouw."