Animal Rights: 'Ga zelf eens bij slachthuis kijken'

Ieder jaar opnieuw kaarten dierenwelzijn-, dierenrechtenorganisaties en andere bezorgde burgers en politici het probleem van transport van dieren bij extreme temperaturen aan. Maar ook gisteren, op 24 juni 2019, bij temperaturen in de schaduw van boven de 30 graden, gaat de aanvoer van varkens bij slachthuis Vion in Boxtel ook op het heetst van de dag gewoon door. “Animal Rights was ter plekke om te filmen en zag dat het hitteprotocol niets doet voor de dieren,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen.

Hittestress bij varkens
Een varken voelt zich comfortabel tot 18 a 20 graden. Al snel daarboven gaan ze sneller en oppervlakkiger ademen en de hartslag en bloeddruk lopen op. Varkens kunnen slecht tegen hitte; ze zweten namelijk niet. In de natuur lossen ze dat op door modderbaden te nemen, maar de onnatuurlijke situatie in de stallen en transportwagens geeft die mogelijkheid niet. Ook gaan ze bij hitte minder eten en rollen de normaal zindelijke dieren in hun eigen mest ter afkoeling. Uiteindelijk worden ze sloom en lethargisch. De oververhitte dieren worden gevoeliger voor infecties en er komen meer miskramen voor bij zeugen.

Hitte leidt tot stress - al bij een temperatuur van 27°C, zelfs lager als de luchtvochtigheid hoog is - en hittestress kan leiden tot sterfte als gevolg van uitdroging, een verstoorde mineralenbalans, vergiftiging vanuit de darmen of hartstilstand. “Ze hijgen met open mond en het hele lichaam beweegt wanhopig mee op het ritme van de snelle, oppervlakkige ademhaling; ogen zijn vaak bloeddoorlopen, sommige varkens hebben schuim op de lippen, en de gevoelige snuiten zoeken wanhopig naar ieder briesje,“ beschrijft Vermeulen het lot van de varkens.

Desinteresse
Mensen die om dieren geven, kunnen niet anders concluderen dan dat veeboeren, transporteurs, slachthuismedewerkers, handhavers en de verantwoordelijke minister en regering het lijden van deze dieren bij deze temperaturen volledig koud laat. De NVWA medewerkers die ‘controleerden’ op het Vion terrein waren gemuilkorfd en stonden niemand te woord.

Varkensslachthuis Vion
Vion ‘rommelt’ symbolisch wat met ventilatoren, wit zand, zeil en tuinslangen op hun parkeerterrein. De Animal Rights beelden laten echter zien dat de dieren al oververhit zijn bij aankomst. De wachttijd van een uur of meer in trailers in de volle zon brengt in hun situatie natuurlijk geen verbetering.

Media
Ook de pers lijkt de hittestress als een jaarlijks terugkerend fenomeen te beschouwen en dus nauwelijks ‘nieuwswaardig’ en neemt regelmatig kritiekloos de uitleg van slachthuizen als Vion over. “Ieder fatsoenlijk mens heeft maar één blik in de vrachtwagens voor de poort van het slachthuis nodig, om tot de conclusie te komen dat transport bij deze temperaturen een schande is.” zegt Vermeulen.

Ga zelf kijken!
Daarom roept Animal Rights iedereen met het hart op de juiste plek op om vandaag zelf bij een slachthuis te gaan kijken, eventueel hittestress te filmen en aangifte te doen van dierenmishandeling. “Politici van regeringspartijen zullen we hier niet zien,” verwacht Vermeulen, “je kan het lijden immers achteraf niet meer ontkennen.”

Huisdieren - Landbouwdieren
Terwijl in de samenleving een terechte bekommernis leeft om huisdieren die tijdens warme zomerdagen opgesloten zitten, bijvoorbeeld in geparkeerde auto’s of op flatbalkons, worden miljoenen landbouwdieren die lijden in veel te warme en krappe stallen en vrachtwagens vergeten. Animal Rights hekelt deze dubbele moraal en soortdiscriminatie.

"Het is tegenwoordig sociaal volledig geaccepteerd om een autoruit in te tikken om een opgesloten hond te redden van oververhitting," zegt Vermeulen. "Hoe kan het dan zijn dat we varkens en andere slachtoffers van de vee-industrie niet voor dit soort transporten kunnen of willen behoeden?”

Integraal hitteplan
PVDD kamerlid Esther Ouwehand diende gisteren een motie in voor de invoering van een integraal hitteplan dat onder andere vraagt om een verbod op het vervoer van dieren op zomerse dagen.