Animal Rights wil transportverbod bij extreme temperaturen

We hebben de eerste twee zomerse dagen met temperaturen boven de 25 graden in Nederland en België weer achter de rug. “Ook deze zomer weer zal de discussie losbarsten over het vervoer van dieren onder deze omstandigheden,” zegt Animal rights campagneleider Erwin Vermeulen, “en de laksheid van de vee-industrie, handhavers en overheid in het nemen van adequate maatregelen.”

Dood bij aankomst
Uit onderzoek van Animal Rights blijkt dat de afgelopen jaren met enige regelmaat flinke percentages in Nederland vetgemeste vleeskuikens dood aankomen bij Belgische pluimveeslachthuizen. Extreme weersomstandigheden worden daarbij vaak als mogelijke oorzaak aangewezen.

Animal Rights verkreeg in kader van de wet Openbaarheid van bestuur de inspectiegegevens met betrekking tot vleeskuikens die vanuit Nederland naar Belgische slachthuizen werden vervoerd.

3% dode vleeskuikens
Op 22 juni 2016, bij temperaturen boven de 30 graden kwamen 554 ‘slachtkippen’ van de 17.920 in Grashoek, Limburg, gevangen dieren dood aan bij pluimveeslachthuis Schildermans in Bree. Dat is een sterftepercentage van meer dan 3%; driemaal de Belgische interventiewaarde en zesmaal de Nederlandse.

Interventiewaarden
Waar de interventiewaarde van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit voor dode dieren op 0,5% ligt, stellen de inspecteurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in België pas een Informatieformulier met betrekking tot inbreuken op bij 1% sterfte tijdens vervoer en/of in de stal. Het ging om 15 rapporten in 2016 en 9 in 2017, van welk jaar slechts een deel van de formulieren werd verkregen.

Meer voorbeelden
Op 19 juli 2016 crepeerde 2,26% van de vleeskuikens ingeladen in het Limburgse Kessel en afgeleverd bij slachthuis Artislach bij Dendermonde in temperaturen van rond de 30 graden.

Op 15 juni 2017 was 1,08% van de in Middenmeer, Noord-Holland opgeladen vleeskuikens dood bij aankomst bij slachthuis Belki in Aalst bij “warm weer”. 1,52% van de kippen werd vervolgens nog afgekeurd wegens luchtwegaandoeningen.

Ook hoge sterfte bij lage temperaturen
Ook bij lage temperaturen overleven veel vleeskuikens de reis niet. Op 14 maart 2015 werden 8112 kippen uit Deurne, Noord-Brabant aangevoerd bij slachthuis Belki NV in Aalst bij temperaturen van 1 tot 6 graden. 367 van hen, ofwel 4,52%, kwam dood aan en nog eens 1,08% werd afgekeurd, “waarvan 0,48% wegens ziekte, voornamelijk afwijkingen aan de luchtwegen.”

Op 17 februari 2016 werden 4080 ‘braadkippen afkomstig uit Yerseke afgeleverd bij slachthuis Nollens in Kruishoutem. 83 van de kippen waren dood bij aankomst, 2,03%, na een rit van twee-en-een-half uur bij een buitentemperatuur van -6 graden.

Animal Rights
Animal Rights verwacht van de Minister op korte termijn een verbod op veetransporten bij extreme temperaturen, totdat de transitie naar een plantaardig-gevoede samenleving voltooid is.