Klimaatrouwstoet in Rotterdam

Om één uur zal er in Rotterdam een rouwstoet vertrekken, om aandacht te vragen voor het klimaat. De optocht, georganiseerd dooe Extinction Rebellion Nederland, zal vertrekken vanaf Park Pompenburg en via de Mariniersweg en Blaak naar het Cascade beeld op het Churchillplein lopen. 

Tijdens de optocht wil de organisatie hun standpunten duidelijk maken en eisen stellen aan het Rotterdams stadsbestuur. Zo willen ze de waarheid weten over in welke situatie we ons bevinden en willen ze er een klimaat noodtoestand afgekondigd wordt. Ook eisen ze dat het stadsbestuur tot handelen overgaat en een Deltaplan Klimaat voor Rotterdam opstellen. 

Ook willen ze een NUL netto uitstoot van CO2 in 2025, ook voor de Rotterdamse haven.. Tot slot eisen ze dat er burgerkamers worden ingesteld om invloed en toezicht uit te oefenen voor het Rotterdamse Deltaplan Klimaat. 

Extinction Rebellion: "In veel van onze acties gebruiken we burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit is een krachtig middel van verzet, waarin iemand op geweldloze wijze de wet breekt om een argument kracht bij te zetten. Wij faciliteren burgerlijke ongehoorzaamheid, maar er komen ook risico’s bij kijken die niet iedereen wil nemen. Daarom is er bij elke actie (hoe spannend deze ook klinken) de mogelijkheid om mee te doen zonder wetten te breken. We roepen eenieder op om op een manier die voor hen prettig is mee te doen!"

Update 13:11 uur:

We hebben beeld, maar de opkomst valt vooralsnog tegen.