Kabinet investeert 130 miljoen extra in Rotterdam Zuid

In Rotterdam Zuid wordt door gemeente en rijk in totaal 260 miljoen euro geïnvesteerd om het leven in de wijken te verbeteren op het gebied van onderwijs, wonen, werken, veiligheid en cultuur. De verbeteringen moeten het perspectief van de bewoners van Rotterdam Zuid de komende jaren verbeteren. Ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Richard Moti (wethouder Nationaal Programma Rotterdam Zuid, NPRZ) ondertekenen vandaag de Regio Deal Rotterdam Zuid. Met de Regio Deal wordt een stevige impuls gegeven aan het NPRZ dat als doel heeft om de achterstandspositie van Rotterdam Zuid in 2030 te laten stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden.

Minister Schouten: “De afgelopen maanden is er door alle betrokken partijen hard gewerkt om deze Regio Deal te realiseren. Het resultaat mag er zijn. De komende jaren gaan we aan het werk om de bewoners van Rotterdam Zuid een beter perspectief te bieden. Iedereen in Nederland verdient goed onderwijs, kans op een leuke baan en een veilige leefomgeving. De komende jaren gaan wij samen met de gemeente Rotterdam en het NPRZ aan de slag om het welzijn en de welvaart van Rotterdammers op Zuid te verbeteren.”

Minister Ollongren: “We gaan hier samen 1400 particuliere woningen in slechte staat concreet aanpakken: van sloop naar nieuwbouw, samenvoegen van appartementen, kluswoningen en investeren in een fijnere, veiliger buurt. Het gaat om 7 wijken, vooral Carnisse. We werken al jaren samen met Rotterdam, corporaties en marktpartijen in een Nationaal Programma. Daarbij wordt juist niet van alles bedacht in Den Haag maar echt samen met partijen, buurten en wijken hier. Het aardgasvrij maken van Rotterdam Zuid is ook een belangrijke inzet van BZK, altijd op vrijwillige basis. De ervaringen die we opdoen met pilots op Zuid helpen ook voor andere gebieden in Nederland.”

Wethouder Moti: "Het college van Rotterdam is erg blij dat het kabinet heeft besloten om extra geld uit te trekken voor Rotterdam Zuid. Een groot deel daarvan komt ten goede aan onderwijs en meer kansen op werk. Daarmee kunnen we voor een heuse doorbraak zorgen om het leven voor onze bewoners op Zuid en hun kinderen significant beter te maken."

De Skyline van Rotterdam, vanaf de Euromast. (foto: Dj-Larson)
De Skyline van Rotterdam, vanaf de Euromast. (foto: Dj-Larson)