IGJ staat open voor vragen faillissement ziekenhuizen

Afgelopen week zijn het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard. Hierover is in de media veelvuldig verslag gedaan. Het is een ingrijpende en verontrustende situatie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) volgt deze situatie dan ook nauwlettend.

Daarom heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een meldpunt geopend: "Het is belangrijk dat de inspectie zicht heeft op mogelijke risico’s. Wanneer u als patiënt of betrokkene uw zorgen kenbaar wilt maken met een vraag of signaal, dan kunt u contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg op het telefoonnummer 088-1205020 (op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur) of via www.landelijkmeldpuntzorg.nl."

Zorgprofessionals kunnen zich met vragen en signalen over hun zorgen of mogelijk onveilige situaties tot het ziekenhuis richten, maar ook laagdrempelig contact opnemen met het meldpunt van IGJ.