'7 procent extra voor politie'

Vandaag hebben de minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en korpschef Erik Akerboom in een brief aan de vakbonden nieuwe en aanvullende voorstellen gedaan voor de nieuwe politie cao. Tevens is de door de bonden gevraagde duidelijkheid gegeven over een loonbod. I

n de vandaag verstuurde brief wordt voor alle 65.000 politiemedewerkers een bod van 7% loonsverhoging gedaan, plus een eenmalige uitkering van €500 en wordt het jaar 2020 bij de cao betrokken. In de aangepaste voorstellen krijgen de politiemedewerkers onder andere meer invloed op hun eigen roosters en meer (keuze)mogelijkheden bij bijvoorbeeld scholing, gezondheid en verlofsparen.

'De Nederlandse politie is een fantastisch politiekorps dat zich dagelijks tot het uiterste inspant om onze burgers en onze samenleving veilig te houden. Ze verdienen een goede en moderne cao, een passende beloning, een gezonde en veilige werkomgeving en moderne arbeidsomstandigheden voor een goede balans tussen werk en privé, maar ook tussen de individuele belangen en die van de organisatie. In de afgelopen tijd is gebleken dat we over de meeste thema’s die de vakbonden naar voren brengen, dezelfde urgentie van handelen zien en dezelfde doelen nastreven. Met deze brede voorstellen en het loonbod is er naar mijn mening voldoende aanleiding voor de vakbonden om terug te komen aan tafel', aldus Grapperhaus over de nieuwe voorstellen.

Korpschef Akerboom over deze voorstellen: 'Dit is een mooi loonbod en daar ben ik blij mee. Het doet recht aan het soms moeilijke uitdagende werk van de collega's en hun loyaliteit van de afgelopen jaren. Ook politiecollega’s moeten kunnen profiteren van de economische groei. Zij hebben er namelijk de afgelopen jaren voor gezorgd dat ondanks een ingrijpende reorganisatie, de politie positieve resultaten behaalden zowel op het gebied van de veiligheid als in het stijgende vertrouwen van de burgers in de politie.'

Terug aan tafel
Deze brief komt op een moment dat de onderhandelingen met de vakbonden voor een nieuwe cao stil liggen. Op 3 juli gingen de vakbonden van tafel en kondigden acties aan. Met de nieuwe voorstellen roepen Akerboom en Grapperhaus de vakorganisaties op terug aan tafel komen. 'Wij denken dat dit brede aanbod over de capaciteit, keuzevrijheid en het loonbod de vakbonden voldoende vertrouwen moet geven het gesprek weer aan te gaan. Alleen aan de onderhandelingstafel kunnen we de verschillen van inzicht overbruggen. En alleen aan tafel kunnen de uiteindelijke afspraken worden gemaakt die in het belang zijn van al het personeel en de organisatie', aldus Akerboom en Grapperhaus.

'7 procent extra voor politie' (afbeelding: Politie.nl)
'7 procent extra voor politie' (afbeelding: Politie.nl)