20 procent minder meldingen van discriminatie bij politie

De politie registreerde vorig jaar 3499 discriminatie-incidenten, dat is 20 procent minder dan in 2016. Dat blijkt uit het vandaag in opdracht van de politie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie gepresenteerde rapport Discriminatiecijfers in 2017.

Het jaarrapport discriminatie 2017 gaat over door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten (aangiften, meldingen en eigen waarnemingen van de politie) en meldingen van discriminatie bij gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s). Vorig jaar zijn er in Nederland ruim 13.000 meldingen en aangiftes van discriminatie gedaan bij de politie, ADV’s, het College voor de Rechten van de Mens en het meldpunt internet discriminatie (MiND).

Maatschappelijk probleem
Nederlanders ervaren discriminatie en racisme in toenemende mate als een maatschappelijk probleem en zeggen dat discriminatie toeneemt, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ed Faas, landelijk projectleider bestrijding discriminatie bij de politie: "Discriminatie is een steeds groter maatschappelijk probleem. Voor ons als politie is de bestrijding ervan een belangrijke taak die we heel serieus nemen. Lang niet alle discriminatie-ervaringen worden bij ons gemeld. En lang niet alle discriminatie-ervaringen worden altijd herkend. Er valt aan beide kanten dus nog een wereld te winnen."

Volgens Faas komen het slachtoffer nog meer centraal te staan in de aanpak van discriminatie. "De politie investeert in trainingen en voorlichting om bij een aangifte of een melding eerder te kunnen herkennen of er sprake is van discriminatie of niet. Is er geen sprake van een strafbaar feit? Dan is het belangrijk om het slachtoffer van discriminatie door te verwijzen naar de juiste instantie."

20 procent minder meldingen van discriminatie (Foto politie.nl)
20 procent minder meldingen van discriminatie bij politie (Foto politie.nl)