Raadgevend referendum op formatietafel

Aan de formatietafel is gesproken over het voortbestaan van het raadgevend referendum en het dichterbij brengen van de gekozen burgemeester. Ingewijden bevestigen dit na berichtgeving door De Telegraaf.

Er wordt benadrukt dat van een akkoord over deze onderwerpen geen sprake is. Wel is er een of enkele keren over gesproken door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het ging daarbij over een voorstel om het raadgevend referendum af te schaffen. De gekozen burgemeester zou juist een stap dichterbij gebracht kunnen worden. Hiervoor zou de huidige manier van benoemen van burgemeesters uit de grondwet moeten verdwijnen.

D66-leider Alexander Pechtold wilde donderdag niet ingaan op wat er precies aan de formatietafel wordt besproken. Er is volgens hem in ieder geval nog geen afspraak over. "Ik vind het heel belangrijk dat mensen inspraak hebben. Het correctief referendum in de huidige vorm is niet haalbaar. Dus moeten we kijken hoe we in het kader van mensen invloed geven de zaken wel kunnen regelen", antwoordde hij op de vraag of hij van het raadgevend referendum af wil.

Raadgevend referendum op formatietafel
Raadgevend referendum op formatietafel (Foto: ANP)