PvdD: plan B, want planeet B hebben we niet

De wereld wordt pas duurzamer, veiliger en aangenamer voor mens en dier als winstbejag niet meer centraal staat, denkt de Partij voor de Dieren. De partij van beoogd lijsttrekker Marianne Thieme opent haar verkiezingsprogramma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen ditmaal niet met de strijd tegen de bio-industrie of een pleidooi voor dierenrechten. Het eerste hoofdstuk gaat over economie en werk.

Het 'Plan B' van de PvdD is nodig omdat er geen 'Aarde B' bestaat, schrijft de partij. Om de enige planeet die voor ons beschikbaar is leefbaar te houden wil de PvdD de economie drastisch vergroenen en 'onthaasten'. Allerhande onduurzaam gedrag wordt beboet of belast. De roofdieren van het huidige stelsel, zoals banken en multinationals, worden aangepakt.

Gewone burgers belooft de PvdD een kortere werkweek, een onderzoek naar een basisinkomen en meer ruimte voor zorg en vrije tijd. Om burgers te verleiden zich duurzamer te gedragen zet de partij ook allerlei lokkertjes en subsidies in.

Dierentuinen
Van zo'n duurzame revolutie profiteren mens en dier, maar het dier kan nog op een reeks andere beschermingsmaatregelen rekenen. Klassieke PvdD-wensen als het opnemen van dierenrechten in de grondwet worden aangevuld met voorstellen als een bedenktijd voor aankoop van een dier. De partij wil nog altijd een eind maken aan dierentuinen, vuurwerk en prikkeldraad.

De partij wil boeren, die de PvdD vaak nog met argusogen bezien, de hand reiken. Zo kunnen landbouwers die het niet meer kunnen bolwerken rekenen op onder meer psychosociale hulp.

Maatschappelijke onderwerpen
Net als de SP streeft de PvdD naar een Nationaal Zorgfonds. Datzelfde geldt voor het aanmoedigen van langdurige borstvoeding en het goedkoper maken van alternatieve genezers. De BTW op groente en fruit wordt afgeschaft en voor ongezond voedsel wordt een hoger tarief ingesteld.

In het onderwijs keert de basisbeurs terug en krijgen studenten(kamers) recht op huurtoeslag, maar worden scholen ook verplicht tot het inrichten van een biologische kantine met vegetarische overblijfmaaltijden, een schooltuin, en lessen in duurzaamheid, dierenwelzijn, mediawijsheid en LHBTI-diversiteit.

Naar de Europese Unie, handelsverdragen en militair ingrijpen kijkt de PvdD nog altijd uiterst kritisch. De partij wil dat een internationaal hof 'ecocide', moord op ecosystemen, voortaan vervolgt.

De PvdD rekent erop dat Marianne Thieme opnieuw de lijst aanvoert, al moeten de leden daarmee nog instemmen. Thieme heeft nu één fractiegenoot in de Kamer, maar mag volgens opiniepeilers hopen op meer.

Marianne Thieme
PvdD: plan B, want planeet B hebben we niet (Foto: ANP)