PvdA en CU: burger veel meer zeggenschap

Burgers moeten meer ruimte krijgen om hun eigen ideeën over traditionele overheidstaken als zorg, onderwijs, wonen en energie in hun eigen omgeving in de praktijk te brengen. PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom (PvdA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) schrijven dat in een initiatiefnota dinsdag.

Eén van hun voorstellen is dat buurten en lokale verenigingen het eerste recht krijgen om gebouwen of grond met een maatschappelijke functie over te nemen. Een ander plan is dat burgers meer zeggenschap krijgen over de wijze waarop de gezondheidszorg in hun omgeving is geregeld.

"Nederlanders hebben zelf vaak de beste ideeën om hun eigen omgeving te verbeteren. Bijvoorbeeld in Apeldoorn, waar inwoners en bedrijven samen duurzame energie opwekken. Of in Lierop, waar bijna de helft van de inwoners is verenigd in 'Lierop leeft' en gezinnen samen een helpende hand bieden voor wie hulp nodig heeft", aldus Samsom.

PvdA en CU: burger veel meer zeggenschap
PvdA en CU: burger veel meer zeggenschap (Foto: ANP)