Asielzoeker eist rectificatie van PowNed

Een Syrische asielzoeker wil via een kort geding tegen omroep PowNed eerherstel afdwingen. Hij werd ondervraagd door een PowNed-verslaggeefster, die zich voordeed als studente. Fragmenten uit het interview werden echter op tv uitgezonden, met volgens de asielzoeker ernstige gevolgen. Hij eist daarom rectificatie en een schadevergoeding.

Ahmed was samen met vier anderen vanuit de noodopvang in Apeldoorn naar Amsterdam gereisd. Daar werd hij in september ondervraagd door de verslaggeefster. Ze deed zich voor als studente en vroeg de mannen om mee te werken aan haar studieproject over culturele verschillen tussen Nederland en het land van herkomst van de asielzoekers.

Testikels
De mannen geven antwoord op allerlei vragen, over onderwerpen als homoseksualiteit, seksuele frustratie, masturbatie en abortus. Bij het onderwerp masturbatie vertelt Ahmed dat hij een Grieks ziekenhuis werd opgenomen. Zijn testikels waren behoorlijk opgezwollen. Een arts raadde hem aan seks te hebben of te masturberen.

Het fragment over de grote testikels haalt de uitzending van PowNed onder de titel 'Moslimmigrant wil seks'. Dat het om een oude kwaal gaat, wordt uit het fragment niet duidelijk. In de uitzending is ook te zien hoe Ahmed reageert op zoenende mannen. De asielzoeker doet alsof hij moet overgeven.

Selectief
De advocaat van Ahmed vindt dat er selectief is geknipt in de beelden. Ahmed ondervindt er nadeel van; vrienden en familieleden nemen afstand van hem. Medebewoners in Apeldoorn verwijten hem dat hij de naam van de vluchtelingen bezoedelt. PowNed zegt dat Ahmed er in de montage juist goed is afgekomen. In de uitzending werd niet vertoond dat de asielzoeker een slaande beweging maakte. Ook zou hij met gebalde vuisten iets over homoseksuele mannen hebben gezegd.

Als het voor hem goed afloopt, wil Ahmed het vonnis ook in het Engels en Arabisch laten vertalen, om zijn naam te zuiveren. PowNed beroept zich op het recht om in het vluchtelingendebat een ander geluid te laten horen. 'Onze tegenstander vindt dat we alleen maar positief over vluchtelingen zouden moeten berichten en dat de negatieve kanten onbelicht moeten blijven', aldus omroepdirecteur Dominique Weesie. Overigens heeft PowNed de gewraakte video inmiddels al wel verwijderd.