Extra maatregelen tegen werkloosheid

Meer persoonlijke begeleiding van de werkzoekende, 'werkbrigades' die mensen adviseren over het werk dat in hun regio te krijgen valt en extra geld voor omscholing. Daarmee wil het kabinet de werkloosheid beter te lijf gaan, zo staat in een brief van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

De maatregelen kosten 150 miljoen euro, geld dat over is van andere plannen. Asscher wil niet alleen mensen weer aan het werk krijgen, maar ook werkloosheid voorkomen.

Uitkeringsinstantie UWV gaat uitzoeken wie er kans maakt op langdurige werkloosheid en wat daar in hun geval tegen valt te doen. Er is daarbij vooral oog voor ouderen, laag opgeleiden en mensen die lang hetzelfde werk doen.

Scholingsvouchers
Voor diegenen die veel kans maken langdurig werkloos te worden, stelt het UWV 'scholingsvouchers' beschikbaar, waarmee ze kunnen leren voor meer kansrijke beroepen.

De zogenoemde Brug-WW wordt op meer mensen toegepast: ze kunnen dan leren terwijl ze een uitkering hebben.

Doorgeschoten
Genoemde persoonlijke begeleiding komt bovenop de digitale. Asscher: "We hebben geleerd dat het én én is. Digitale begeleiding is belangrijk, maar we zijn er in doorgeschoten. Er is meer persoonlijk contact nodig om mensen verder te helpen."

De nieuwe actie tegen werkloosheid wordt samen met de sociale partners opgepakt.

Extra maatregelen tegen werkloosheid
Extra maatregelen tegen werkloosheid (Foto: ANP)