Thorium: het nieuwe energiewonder?

Het lijkt erop dat een deel van het milieuvraagstuk alsmede de energievoorziening kinderlijk eenvoudig is op te lossen. We hoeven alleen maar kernreactoren te gaan voeden met thorium in plaats van uranium.

Volgens experts kunnen complete beschavingen honderdduizenden jaren van energie worden voorzien met dit schone en veelvoorkomende alternatief. Thorium komt nogal veel voor op aarde, bovendien is een handjevol van dit spul in staat een stad als Londen een week lang van verlichting te voorzien. Ook het afval is een giller: het materiaal 'eet' zichzelf als het ware op en is in staat om een moeilijk materiaal zoals plutonium te reinigen.

In dat laatste zit 'm trouwens de moeilijkheid: waarom gebruiken we dit wondermiddel niet allang? Dat hebben we mede te danken aan de wapenindustrie. Met uranium, wat we tegenwoordig gebruiken, kan plutonium gemaakt worden. Een materiaal dat de Amerikanen nodig hadden om kernwapens in elkaar te schroeven. Daarna is men nooit meer van uranium afgestapt. Er zijn behoorlijke investeringen gedaan en dat moet natuurlijk in klinkende munt worden omgezet. Economie zal altijd voor duurzaamheid gaan immers.

Een Noorse aanvraag in 1999 bij de Europese Commissie om geld te kunnen losweken voor de ontwikkeling en onderzoek naar thorium-reactoren liep om die reden dan ook spaak. De Brusselse bureaucratie ging namelijk ten rade bij Franse experts die een duidelijk 'non' lieten horen. Diezelfde Franse experts beheren overigens het hele Europese nucleaire industrie, maar dat heeft natuurlijk niets met deze zaak te maken en staat hier helemaal los van.

Net als aan de andere kant van de plas gaan economische belangen boven het gezonde verstand.

De Noren gaan het nu opnieuw proberen. "We hebben geen tijd te verliezen, want de fossiele brandstoffen raken op", aldus onderzoeker Lillestol. "Wie denkt dat we het met onze duurzame energiebronnen wel gaan redden, heeft het mis. “Hernieuwbare bronnen kunnen de fossiele brandstoffen niet vervangen."

Of het de Noren gaat lukken is twijfelachtig. Nogal wat landen hebben ingezet op de gangbare reactoren en die gaan nog heel wat jaartjes mee. Gelukkig doen ook de economische reuzen India, Japan en China onderzoek op dit gebied. Laatstgenoemde steekt bijvoorbeeld zo'n 258 miljoen euro in een onderzoek waar zo'n 140 wetenschappers aan deelnemen.

In theorie zou thorium dé grote energieleverancier van de toekomst kunnen worden. Ter illustratie: een kilogram aardkorst bevat 10 milligram thorium, wat ongeveer gelijk staat aan 25 liter benzine. Tatjana zou zeggen: "kom op nou!"