PvdA wil beter bereik in trein en metro

Het slechte bereik van mobiele telefoons in metro- en spoortunnels moet verbeteren. Minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) moet daarover in gesprek met de lagere overheden, spoorbeheerder ProRail en de telecomproviders. Dat stellen de PvdA-Kamerleden Astrid Oosenbrug en Duco Hoogland woensdag in schriftelijke vragen aan de bewindsvrouw.

Oosenbrug en Hoogland hekelen de 'gebrekkige dekking' van mobiele telefoons in de Amsterdamse en Rotterdamse metro. Het bereik zou met een paar eenvoudige maatregelen makkelijk te verbeteren zijn. Zij roepen Schultz op om dat te doen. De bewindsvrouw moet er verder zorg voor dragen dat het bereik in nieuwe tunnels zoals die bij Delft ook meteen optimaal is. Daarvoor moeten de providers wel om de tafel met de exploitanten van de spoor- en metrotunnels.