Kamer wil milieustickers voor schonere lucht stad

Gemeenten zouden naar Duits voorbeeld een milieusticker voor auto's moeten invoeren, om zo de luchtkwaliteit in de steden te verbeteren. Het kabinet moet daarover gaan overleggen met de gemeenten, vindt de Tweede Kamer.

Het parlement stemde dinsdag voor een motie van D66 en het CDA waarin de regering wordt opgeroepen 'instrumenten te ontwikkelen die gemeenten desgewenst kunnen inzetten om de luchtkwaliteit lokaal te verbeteren'. Indiener van de motie Stientje van Veldhoven (D66) denkt daarbij aan de milieustickers die in Duitse steden zijn ingevoerd.

"Alleen met een milieusticker krijgt het verkeer in Duitsland nog toegang tot de stadscentra. Hierdoor is de luchtvervuiling in de steden enorm afgenomen", stelt de politica. "Ik ga ervan uit dat het kabinet dit goede voorbeeld volgt." Ook een uitbreiding van de milieuzones voor kleiner vrachtverkeer, taxi's of sterk vervuilende auto's hoort wat haar betreft tot de mogelijkheden.

Het is verder van belang dat er één landelijk systeem komt dat alle steden kunnen gebruiken om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld een ondernemer die zowel in Maastricht als Utrecht werkt met steeds andere regels te maken krijgt, aldus Van Veldhoven.