Lucht Zuid-Holland ziekmakend slecht

Volgens de Provincie Zuid-Holland is de luchtkwalitieit in de provincie dermate slecht dat het mensen ziek kan maken. De concentratie stikstofdioxide en fijnstof is langs wegen in met name Rotterdam en Den Haag te hoog. De EU dreigt een bouwstop op te leggen.

De kwaliteit van de Zuid-Hollandse lucht neemt de laatste jaren wel toe, aldus het rapport van de provincie, maar is nog steeds niet op peil. De provincie pleit voor extra maatregelen om de lucht schoner te krijgen.

Onder meer moet de doorstroming van het verkeer worden verbeterd en zouden werknemers van grote bedrijven vaker met de veerboot naar het werk moeten gaan. Ook wordt gesteld dat de luchtkwaliteit beter wordt als de waterbus vaker vaart.

Waterbus, Rotterdam
Waterbus, Rotterdam (foto: Quistnix, licentie: CC-BY)