Statiegeld verdwijnt vanaf 2014

Bedrijven kunnen op zijn vroegst per 1 januari 2014 stoppen met het vragen van statiegeld voor plastic flessen. Ze mogen vanaf dan zelf gaan bepalen hoe ze zorgen dat PET-flessen worden ingezameld. Dat heeft staatssecretaris van Milieu Joop Atsma (CDA) afgesproken met gemeenten en het bedrijfsleven.

Inzameling van PET-flessen via het statiegeldsysteem kost zes cent per fles, terwijl de inzameling via het zogenoemde Plastic Heroes-systeem een tot anderhalve cent per fles kost. "De kosten hiervan komen uiteindelijk terecht bij de burger", aldus het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Bij het Plastic Heroes-systeem worden PET-flessen waar geen statiegeld op zit, maar bijvoorbeeld ook boterkuipjes en shampooflessen, thuis door de consument gescheiden weggegooid. Volgens een woordvoerder van Nedvang, dat de recycling namens de bedrijven coördineert, zou dat systeem ook kunnen worden ingezet voor de grotere PET-flessen waar nu nog statiegeld voor wordt gevraagd.

Verpakkingsbedrijven komen na overleg met de gemeenten en het ministerie met een communicatiecampagne waarin burgers worden geïnformeerd over het verdwijnen van statiegeld en over de inzamelmethode die ervoor in de plaats komt.

Het ministerie verwacht niet dat de hoeveelheid zwerfafval door het verdwijnen van statiegeld gaat toenemen. Als dat toch gebeurt, compenseren bedrijven gemeenten voor de extra kosten. Ook krijgen gemeenten een vergoeding voor de extra inzamelingskosten die ze moeten maken vanwege het verdwijnen van het statiegeldsysteem.

In het onderhandelingsakkoord, dat de periode van 2013 tot en met 2022 bestrijkt, staan onder meer ook afspraken over het hergebruik van verpakkingsmateriaal. Zo moet het jaarlijks hergebruik van kunststof verpakkingsmateriaal toenemen van 42 naar 52 procent. Het hergebruik van houten verpakkingsmateriaal moet toenemen van 25 procent nu naar 45 procent.

Verder moet in 2018 het gehalte hergebruikt polytheentereftalaat (PET) in flessen tot een halve liter minimaal 23 procent zijn Voor PET-flessen groter dan een halve liter wordt de norm minimaal 28 procent hergebruikt materiaal.

Gemeenten zijn niet blij met het plan het statiegeldsysteem in 2014 los te laten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat het besluit over de toekomst van het systeem wordt opgeschort tot 2015. Eerst zou moeten worden aangetoond dat de afspraken over verduurzaming van de verpakkingen worden nageleefd.

De gemaakte afspraken over het statiegeld waren volgens de VNG echter de hoogst haalbare. De VNG is toch van plan gemeenten te adviseren in te stemmen met het akkoord, met het voorbehoud over het opschorten van de beslissing over het statiegeldsysteem.

Het ministerie houdt in de gaten of de afspraken worden nagekomen.