Kamer stemt voor hogere AOW-leeftijd

De Tweede Kamer heeft dinsdag voor verhoging van de AOW-leeftijd gestemd. De pensioenleeftijd gaat in 2020 van 65 naar 66 jaar, en waarschijnlijk in 2025 verder omhoog naar 67 jaar.

Het wetsvoorstel over de verhoging van de pensioenleeftijd kreeg de steun van VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP. PVV en SP stemden tegen, omdat ze tegen verhoging van de pensioenleeftijd zijn. D66 en GroenLinks stemden ook tegen, omdat ze juist vinden dat de pensioenleeftijd eerder omhoog moet dan in 2020.

Het vorige kabinet kwam al met het plan om de AOW-leeftijd te verhogen, maar kwam ten val voordat er werk van kon worden gemaakt. Het huidige kabinet heeft het voornemen overgenomen en een akkoord gesloten met de sociale partners, het pensioenakkoord. Dat heeft tot grote verdeeldheid binnen de vakbeweging geleid.

Volgens het kabinet is verhoging van de pensioenleeftijd noodzakelijk vanwege de vergrijzing. Het blijft wel mogelijk om met 65 jaar met pensioen te gaan, maar dat levert een korting op de AOW-uitkering op.