Veelvuldige gamers zijn depressiever

De eerste resultaten van een onderzoek aan de universiteit van Victoria in Australië tonen aan dat mensen die veelvuldig gamen depressiever zijn dan andere mensen en hogere niveaus van angst vertonen.

Het onderzoek bekijkt de academische studieresultaten, relaties en geestelijke en lichamelijke gezondheid van twee groepen gamers, waarbij de ene groep 21 uur of minder per week games speelt en de andere meer dan 21 uur per week.

De laatste groep vertoont volgens het onderzoek 25% meer depressie en 15% meer angstigheid. Volgens de onderzoekers gebruiken veelvuldige gamers het gamen ook als ontsnappingsmechanisme voor hun problemen.

Onderzoeker Daniel Loton heeft in een eerste reactie aangegeven dat eerdere studies al hebben aangetoond dat er bovengemiddelde niveaus van stress, angstigheid en depressie zitten in beide onderzoeksgroepen. "Maar het meest verontrustende is dat veelvuldige gamers meer dan de helft van de maximale niveaus vertonen in alle gevallen en in ieder geval genoeg om klinisch en medisch belang aan te tonen", aldus Loton.

Het onderzoek heeft nog niet aangetoond hoe serieus de problemen zijn en of veelvuldig gamen een bijdragende factor is. Loton heeft wel aangegeven dat hij geen samenhang heeft gevonden tussen veelvuldig gamen en succes in werk of studie. Volgens hem overschrijden veelvuldige gamers wel hun academische verwachtingen.

Het onderzoek is nog steeds gaande en men zoekt in Australië nog steeds deelnemers aan het onderzoek.