VS heeft censuur-wet doorgedrukt in Spanje

Uit geheime documenten die onlangs opdoken op de klokkenluiderwebsite Wikileaks en documenten in bezit van de Spaanse krant El Pais, blijkt dat de Verenigde Staten heeft gedreigd sancties op te leggen aan Spanje als die zou weigeren mee te werken aan vergaande regels omtrent het blokkeren van websites van vermeende auteursrechtenschenders.

Eerder zetten de Amerikanen de Franse regering al onder druk om de zogenaamde Three Strikes wetgeving erdoor te drukken, en ook de Zweedse politiek werd al onder zware druk gezet om strenge antipiraterijwetgeving in te voeren.

Uit één van de gelekte documenten blijkt dat de VS woedend was op president Jose Luis Rodriguez Zapatero, toen bleek dat hij niet de mogelijkheden had een wet door te voeren die het censureren van websites mogelijk maakt. Amerikaans ambassadeur Alan D. Solomont, aangesteld door President Obama, uitte in een brief gericht aan de Spaanse premier, zijn "diepe bezorgdheid" over het feit dat de zwaar omstreden SOPA-wet (Stop Online Piracy Act) hierdoor vertraging zou kunnen oplopen.

De Special 301 lijst
Spanje werd op de Amerikaanse 'Special 301' lijst gezet, welke dient als formele waarschuwing van potentiële economische sancties. Zo zouden Amerikaanse films en series niet langer in Spanje verkocht mogen worden als Spanje niet voldeed aan de door de VS gestelde eisen. Ook werd middels een brief door de U.S. Chamber of Commerce gedreigd dat Spanje van de Special 301 lijst verplaatst zou worden naar de 'Priority Watch List'. Landen op die lijst overtreden handelsovereenkomsten met de V.S. en kunnen zware economische sancties tegemoet zien.

De nieuwe Spaanse wet gaat verder dan de Three Strikes wetgeving uit Frankrijk. Bij melding van overtreding van de auteursrechten wordt binnen tien dagen beoordeeld of de claim terecht is. Zo ja zullen ISP's worden gedwongen alle toegang tot de websites te blokkeren.

Nederland
In Nederland wordt momenteel ook gesproken over een verbod op downloaden en scherpere antipiraterijwetten. Of hierbij de Amerikanen óók een vinger in de pap hebben is niet bekend. Wel is bekend dat het ACTA-verdrag, waaraan Nederland sinds de plotselinge draai van de PVV haar steun aan verleent, grotendeels door de Verenigde Staten is opgesteld.