Anonymous brengt manifest uit

De groep hackers die de laatste tijd veel in het nieuws komt vanwege DDoS-aanvallen op sites die WikiLeaks dwarszitten, Anonymous, heeft donderdag een manifest uitgebracht. In dit manifest verklaren zij zichzelf en hun 'Operation Payback'. Het doel van het uitbrengen van het manifest is om de 'vrije wereld' te informeren over 'de intenties van de groep, het streven naar de vrije stroom van informatie en vrijheid van meningsuiting en vrij gebruik van internet'.

In het manifest, dat hier overigens in zijn geheel is te lezen, spreekt Anonymous van een duidelijke boodschap. Samengevat komt het erop neer dat zij voor vrijheid van informatie zijn. "Wij erkennen dat niet iedereen het met ons eens zal zijn, maar we geloven dat we voor jullie strijden, zodat jullie niet het zwijgen zal worden opgelegd". Ook stelt de groep 'geen terroristische organisatie' te zijn.

Anonymous vraagt de wereld om steun, 'niet vanwege de groepering zelf, maar vanwege ieder individu'. "Ook al lijken onze acties onrechtvaardig, vinden wij dat in deze tijd, waarin de vrijheid van meningsuiting aangevallen wordt door de mensen die deze vrijheid zouden moeten beschermen, drastische maatregelen nodig zijn".

Een kleine disclaimer is hier wel op zijn plaats. Gezien de inhoud van dit manifest lijkt het inderdaad afkomstig te zijn van Anonymous, maar dit valt logischerwijs niet te verifiëren. In het manifest zelf meldt de auteur dat het is geschreven door tien mensen van de 'dynamische' hackers-groepering.