Meer marktwerking voor ziekenhuizen

Ziekenhuizen krijgen meer vrijheid om zelf de prijzen van behandelingen vast te stellen. Vanaf volgend jaar geldt dat voor de helft van de behandelingen, maakte minster van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) vandaag bekend. Dat levert een besparing op van een half miljard euro.

Het kabinet hakte afgelopen vrijdag al een knoop door over het nieuwe bekostigingssysteem voor ziekenhuizen; de details maakte de bewindsman vandaag bekend. De bezuiniging is nodig met het oog op de vergrijzing en het toenemende aantal chronisch zieken.

Ziekenhuizen krijgen nu nog vaste budgetten op basis van onder meer het aantal ligdagen en polikliniekbezoeken. Dit verdwijnt; de budgetten moeten voortaan worden vastgesteld op basis van de geleverde prestaties.

Het aantal behandelingen waarvoor nu al vrije prijsvorming bestaat -ongeveer dertig procent- wordt uitgebreid naar vijftig procent. Ziekenhuizen en verzekeraars maken hierbij zelf afspraken over de prijs van een behandeling. Het is de bedoeling dat de uitbreiding van de marktwerking in de ziekenhuiszorg vanaf volgend jaar ingaat. Deze maatregel zorgt volgens Klink voor een "betere zorg tegen lagere kosten".

Om de prestatiebekostiging goed te kunnen invoeren, wordt een nieuw declaratiesysteem ingevoerd. De huidige dertigduizend zogeheten DBC's worden teruggebracht tot ongeveer drieduizend 'zorgproducten'.

Vanwege de overgangsperiode van een jaar krijgen ziekenhuizen te maken met een tijdelijke inkomstenbegrenzing. Omzetdalingen worden tijdens deze periode deels gecompenseerd en omzetstijgingen worden deels afgeroomd.

Klink maakte verder bekend dat hij maatregelen wil nemen om de uitgaven voor medisch specialisten aan banden te leggen. Hiermee moet worden voorkomen dat deze kosten "nog verder uit de hand lopen". Het kabinet studeert nog op de mogelijkheid om medisch specialisten voortaan in loondienst te nemen.