Gecremeerde uitstrooien slecht voor bos

Steeds meer Nederlanders willen uitgestrooid of begraven worden in de bossen. En dat is slecht voor de natuur. Dat ligt voor de hand en werd al vermoed, maar het is nu ook uitgebreid onderzocht. Minister Verburg stuurde gisteren het in haar opdracht gemaakte onderzoek Terug Naar De Natuur van Alterra Wageningen UR naar de Tweede Kamer.

Het onderzoek gaat in op de ecologische effecten van het begraven en het verstrooien en komt voort uit Kamervragen over  'natuurbegraafplaatsen'. Tot nu toe zijn er daar twee van.

Volgens het rapport is vooral het uitstrooien van de as schadelijk voor planten, in mindere mate, dieren. Heidegebieden, schrale, kruidenrijke en voedselarme gebieden en oud, natuurlijk loofbos met gevarieerde 'ondergroei' zijn het kwetsbaarst.

In een productiebos of op voormalige landbouwgrond hebben de bezigheden weinig effect. 'Maar ja,' zegt onderzoeker Hans de Molenaar, 'dat zijn meestal niet de mooiste gebieden.'


Gecremeerde uitstrooien slecht voor bos  (foto: DAG)