'Stop gratis vervangen verblijfsvergunning'

Mensen met een verblijfsvergunning kunnen dit document gratis laten vervangen als zij het kwijtraken. De PVV vindt dit een merkwaardige gang van zaken en daarom zal Kamerlid Sietse Fritsma vandaag opheldering vragen aan het kabinet.

Fritsma: "Dit is meten met twee maten. Als je je paspoort verliest moet je wel betalen voor vervanging, dus waarom hoeven vreemdelingen dat niet te doen als ze hun verblijfsvergunning verliezen?" Daarnaast is de PVV'er bang dat het gratis verstrekken van een nieuw document fraude in de hand werkt. Sommige vreemdelingen verliezen namelijk regelmatig hun verblijfsvergunning. "In dat licht is de gratis vervanging helemaal bespottelijk."