'Allah-eed niet bij politie, wel bij defensie'

Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst schrijft aan de Tweede Kamer dat politieagenten niet de eed op islamitische wijze mogen afleggen. Dit geldt ook voor rijksambtenaren. Ter Horst geeft antwoord op een Kamervraag van SGP-Kamerlid Van der Staaij. Hij vond het ongewenst en een verkeerde ontwikkeling dat Moslims een eed op Allah konden afleggen bij indiensttreding.

Defensiepersoneel (zowel militair als burgerlijk) en gemeente- en provincieambtenaren mogen echter wel een Allah-eed afleggen. De Ambtenarenwet schrijft namelijk voor dat er zoveel mogelijk aan de cultuur binnen de organisatie tegemoet moet worden gekomen. Dit betekent ondermeer dat er zelf invulling mag worden gegeven aan het formulier van de eed- en belofteaflegging.

De minister schrijft verder dat 'op grond van een onjuiste uitleg van de wet', het jarenlang mogelijk is geweest om bij de politie de eed op islamitische wijze af te leggen. Degene die de eed aflegde moest met de rechterhand op de Koran "In naam van Allah, de Barmhartige Erbarmer en hij is mijn getuige dat ik dit beloof." zeggen. Volgens Ter Horst is dit slechts 'in enkele gevallen' gebeurd.

Inmiddels is het niet meer mogelijk om de eed op Allah af te leggen bij de politie. De Raad van Hoofdcommissarissen schafte de mogelijkheid af vanwege de bestaande regelgeving die dit niet toeliet.