CDA en PvdA botsen over btw en WW

 Coalitiepartners CDA en PvdA zijn gisteren in de Tweede Kamer hard met elkaar in aanvaring gekomen over het kabinetsplan om volgend jaar de btw te verhogen van 19 naar 20 procent en tegelijk de WW-premie voor werknemers af te schaffen.

De PvdA wil van deze uitruil afzien omdat ze bang is dat de btw-verhoging de inflatie opjaagt. Het CDA hecht echter sterk aan de WW-verlaging, want die is goed voor de koopkracht van werkenden.

Tijdens een debat met minister Wouter Bos van Financiën verweet CDA-Kamerlid Frans de Nerée de PvdA ''rampen te veroorzaken'' door de WW-maatregel te willen schrappen. PvdA-Kamerlid Paul Tang zei daarop dat het CDA ''ongedekte cheques'' uitdeelt door te suggereren dat de WW-verlaging kan zonder de btw te verhogen. Het gaat bij de operatie om een bedrag van 2 miljard euro.

Bos heeft eerder laten doorschemeren de btw-verhoging te willen uitstellen. Tang riep zijn partijgenoot op om daar met vakbonden en werkgevers over te praten. Die hebben er al diverse malen bij het kabinet op aangedrongen de btw-verhoging van tafel te halen. Tang hoopt dat de sociale partners bereid zijn tot loonmatiging als de maatregel wordt uitgesteld. Het CDA is echter bang dat uitstel afstel betekent.

Meevaller
In het debat over de Voorjaarsnota, de laatste tussenstand van de overheidsbegroting van dit jaar, kwamen de regeringsfracties CDA, PvdA en ChristenUnie met voorstellen om een eenmalige meevaller van 150 miljoen euro te besteden.

De PvdA wil de gemeenten dit jaar 50 miljoen euro extra geven voor de koopkracht van de laagste inkomens. Het CDA vraagt 50 miljoen voor het opknappen van monumenten, zoals kerken. De ChristenUnie wil een bedrag van eveneens 50 miljoen voor hulp aan vrouwen die uit de prostitutie willen, voor steun aan tienermoeders en voor het uitdiepen van vaarwegen.

De oppositiepartijen dreven gisteravond de spot met de manier waarop de coalitiepartijen gezamenlijk met de meevaller aan de haal gaan. GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik sprak smalend van ''nationale cadeautjesdag''.