Rotterdam akkoord met bestemmingsplan Maasvlakte

De gemeenteraad van Rotterdam heeft vandaag het bestemmingsplan voor de Tweede Maasvlakte goedgekeurd. In het plan staat beschreven hoe het nieuwe havengebied eruit komt te zien. Alleen de SP stemde tegen.

De Tweede Maasvlakte is een miljardenproject. De meeste ruimte op het in zee aan te leggen havengebied is gereserveerd voor containeroverslag. Verder zullen chemie- en distributiebedrijven zich hier vestigen. Ook komt er een groot aantal windmolens. Het nieuwe gebied moet de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven versterken en zorgen voor een economische impuls. Om negatieve effecten als geluidsoverlast te compenseren, wordt 750 hectare aan natuur- en recreatiegebieden aangelegd.