ChristenUnie wil donorregistratie aanscherpen

De ChristenUnie wil een aangescherpt donorregistratiesysteem. Dat moet meer keuzemogelijkheden bieden, maar tegelijk meer druk uitoefenen op mensen om ook echt een keuze te maken. Tweede Kamerlid Esmée Wiegman bevestigde vanochtend een artikel van die strekking in dagblad Trouw.

Wiegmans fractie heeft een notitie, getiteld 'Orgaandonatie. Een zaak van mensen onderling', klaar. Minister Ab Klink (Volksgezondheid) heeft immers beloofd om dit jaar voorstellen te presenteren.

In het laatste grote Kamerdebat in 2005 over donorregistratie sneuvelde op het nippertje een motie van een groot deel van de fracties. Die motie bepleitte een nieuw donorregistratiesysteem. In het huidige moeten mensen expliciet aangeven dat zij hun organen na hun dood ter beschikking stellen, of de keuze overlaten aan nabestaanden. In het destijds voorgestelde nieuwe systeem zijn mensen die zich niet laten registreren, automatisch donor. Wie het toegestuurde registratieformulier invult en opstuurt, heeft vier mogelijkheden: volledig donor, donor voor bepaalde organen, geen donor zijn, of de beslissing overlaten aan nabestaanden.

De ChristenUnie steunde die SP-motie onder voorwaarden, maar wil nu een vijfde optie, ''om mensen een indringender keuze te laten maken. Geef ze daarvoor meer tijd'', lichtte Wiegman toe. Mensen zouden daarom de vraag om zich te registreren later opnieuw gesteld krijgen. Mensen die zich (nog) niet in staat achten tot een besluit, worden zo niet ''meegesleurd'' in een besluit, staat te lezen in de notitie.