Linkse partijen eisen actie tegen zwarte scholen

PvdA, SP en GroenLinks eisen meer maatregelen tegen zwarte vmbo-scholen. ''Het gevoel van urgentie moet omhoog'', aldus Kamerlid Staf Depla van de PvdA vanmiddag.

Samen met Tofik Dibi van GroenLinks wil Depla dat staatssecretaris Marja van Bijsterveldt een actieplan schrijft om te voorkomen dat de scheiding tussen vmbo-scholen en scholen voor havo en vwo groeit.

''Er is een soort apartheid in het basisonderwijs ontstaan, en nu begint dat ook in het voortgezet onderwijs'', aldus Kamerlid Jasper van Dijk van de SP.

Van Bijsterveldt noemt het vooral een taak van de steden om zwarte scholen tegen te gaan. Zij wil geen aanpak opleggen, maar gaat wel bekijken of wethouders genoeg vrijheid hebben om dit te doen. Ze krijgt steun van de VVD.

Met name in de grote steden zijn veel vmbo-scholen zwart. De overgrote meerderheid op deze instellingen is van allochtone afkomst. Daartegenover staat dat scholen voor havo en vwo nauwelijks allochtonen trekken omdat deze kinderen door bijvoorbeeld taalproblemen het niveau vaak niet aankunnen.

Volgens staatssecretaris Van Bijsterveldt groeit het aantal allochtone kinderen dat de hogere niveaus aankan. Zij verwacht daarom dat er geleidelijk meer gemengde scholen ontstaan.