Kamer tegen opheffen verbod Mein Kampf

Icoon PolitiekEen Kamermeerderheid van CDA, SP, PVV, ChristenUnie en SGP is tegen het opheffen van het verbod van Adolf Hitlers boek Mein Kampf, waarvoor PvdA-minister Ronald Plasterk deze week opperde. Eerder gaven CDA en Wilders al aan niets te zien in het vrijgeven van dit ''haatzaaiende'' boekwerk.

De SP zegt uit respect voor de nazi-slachtoffers voorstander te zijn van een verbod. Ook de ChristenUnie en de SGP zien geen reden om het verbod op te heffen.

Plasterk kwam met het idee om het verbod op Mein Kampf op te heffen als reactie op Wilders' verzoek de Koran te verbieden omdat het heilige boek aan zou zetten tot gewelddadig gedrag. ''De Koran verbieden, dat gaat de mensen te ver. Maar Wilders heeft gelijk dat het vreemd is dat Mein Kampf wèl verboden is'', zei de minister in een interview.

Plasterks eigen partij PvdA, VVD, GroenLinks en D66 zijn het in grote lijnen wel eens met de gedachtengang van de minister. VVD-leider Mark Rutte zei gisteren in het tv-programma Pauw en Witteman dat het boek ook heel simpel is te vinden op internet. Toch is geen enkele partij voor het zomaar in de verkoop gooien van het boek. Zo zou Femke Halsema de vrije verkoop kunnen billijken mits het zorgvuldig wordt ingeleid en uitgelegd.

Geen plan
Minister Plasterk kwam overigens vandaag nog terug op zijn uitlatingen. Hij benadrukte dat hij als minister niet van plan is het verbod op Mein Kampf op te heffen. Plasterk zegt te begrijpen dat de uitlating tot commotie heeft geleid. ''Mein Kampf is het symbool van alle gruwelijkheden tijdens de Tweede Wereldoorlog''. De minister wijst er wel op dat het boek gewoon op internet te bestellen is via landen die het niet hebben verboden.

Mein Kampf, Hitlers politieke pamflet uit 1924, mag sinds het einde van de Tweede wereldoorlog in Nederland niet verkocht worden. Bovendien bezit de Nederlandse staat de rechten op de enige vertaling die in 1939 door NSB'er Steven Barends is gemaakt.

Een nieuwe Nederlandse vertaling maken om onder het rechtenverhaal uit te komen, zou in principe kunnen maar daarvoor is wel toestemming nodig van de Duitse deelstaat Beieren. Die bezit namelijk de rechten op de Duitse versie. En Beieren staat bepaald niet welwillend tegenover een nieuwe vertaling.

Bovendien is buiten het herdrukken óók het handelen in Hitlers boek verboden, op grond van artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht. Het aanzetten tot haat.

FOK!kers zijn in meerderheid wel van mening dat het boek vrijgegeven zou moeten worden, zo blijkt uit een FOK!-poll. Rond de 67% is daar zondermeer voor.


Blijft verboden lectuur