Mens oorzaak veranderde regenval

Uit een computeranalyse van Canadese onderzoekers blijkt dat de mens de afgelopen eeuw invloed heeft uitgeoefend op de wereldwijde regenval. Ze vergeleken verschillende klimaatsimulaties met gegevens over veranderingen in de neerslagverdeling van 1925 tot 1999.

Computersimulaties die enkel rekening hielden met natuurlijke processen, leverden andere resultaten op dan de data uit de gegevensbank. Alleen de simulaties die ook rekening hielden met de uitstoot van broeikasgassen, leverden resultaten op die overeenstemden met de gegevens.

Onder invloed van menselijke activiteit viel er in de 20e eeuw duidelijk meer regen in het midden van het noordelijk halfrond en in de tropische en subtropische gebieden van het zuidelijk halfrond. In de overeenstemmende gebieden van het noordelijke halfrond is het dan weer droger. Op het noordelijke halfrond is het zo'n zes centimeter per eeuw meer gaan regenen. De helft tot 85% daarvan heeft als oorzaak menselijk handelen. In de subtropen en tropen op het noordelijke halfrond is in de vorige eeuw juist tot wel tien centimeter per eeuw minder neerslag gevallen.

De verandering in de neerslagverdeling heeft mogelijk al een invloed gehad op ons ecosysteem, op de landbouw en op de menselijke gezondheid, zo beweren de wetenschappers van Environment Canada.

Afgaande op de onderzoeksresultaten verwachten de onderzoekers dat gebieden in het hogere noorden, zoals Noord-Europa, Canada en Rusland natter worden. Tropische regio's ten noorden van de evenaar zullen steeds droger worden.