D66 wil andere telling aantal gelovigen

D66 vindt dat de wijze waarop het aantal leden van geloofsgemeenschappen in ons land wordt geteld, moet worden gewijzigd. D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold stelt dat bijvoorbeeld het aantal moslims in Nederland te hoog wordt ingeschat.

Pechthold heeft het kabinet gevraagd om de telling te veranderen. ''Nu wordt iemand als moslim geteld, als de ouders in een islamitisch land zijn geboren. Ook als iemand afstand neemt van zijn geloof, blijft hij als moslim tellen.'' Hij wil van PvdA-minister Ella Vogelaar (Integratie) weten welke definitie zij hanteert als het gaat om de hoeveelheid moslims in Nederland.

Eerder al vroeg D66 het kabinet om de wijze waarop christenen in ons land worden geteld, te wijzigen. ''Alle volwassenen die na hun jeugd afstand doen van hun geloof worden door de overheid nog steeds beschouwd als christenen. Alleen wanneer iemand zichzelf uitschrijft, wordt hij niet meer als christen geteld. Ik wil dat mensen zelf kunnen beslissen over hun identiteit.''

D66 vindt dat met het verkeerde tellen het zelfbeschikkingsrecht in het gedrang komt. Bij de verdeling van zendtijd op radio en tv voor de zogenoemde 39f-omroepen - genootschappen met een kerkelijke of geestelijke grondslag - gaat zo te veel tijd naar geloofsgemeenschappen, zo stellen de Democraten. ''Orthodoxe gemeenschappen hebben hierdoor een onevenredig deel van de zendtijd. Levensbeschouwingen als het atheïsme en het humanisme hebben door het ontbreken van een orthodoxie en een organisatie - een 'kerk' - een achtergestelde positie.''